În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Medici de Elită îşi asumă obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Client despre el însuşi ori o altă persoană, Client al Medici de Elită.

Rolul prezentului acord este de a vă explica modul în care datele personale ale Clientului sunt prelucrate, scopul în care sunt utilizate şi drepturile pe care le are Clientul ale cărui date personale sunt prelucrate.

1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul PRELUCRĂRII datelor cu caracter personal constă în principal în acordarea de servicii şi oferirea de informaţii despre promoţiile, oferte, programari, intalniri prin identificarea Dvs. şi a serviciilor prestate dacă este cazul.

Medici de Elită prelucrează următoarele date cu caracter personal: datele de identificare ale Clientului care beneficiază de serviciile Medici de Elită şi/sau ale persoanei care efectuează plata serviciilor prestate, în anumite cazuri, cu informarea prealabilă a beneficiarului serviciilor ori ale reprezentantului legal, datele de contact ale Clientului sau ale persoanei indicate de acesta, în scopul comunicării cu Clientul ori cu reprezentantul legal.

Desigur, Medici de Elită va utiliza datele Clienţilor pentru îndeplinirea obligaţiilor legale şi fiscale ce îi revin, inclusiv pentru a le transmite autorităţilor ori instituţiilor publice abilitate, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim garanţii adecvate pentru protejarea datelor Dvs. (pe baza unor clauze contractuale standard).

Refuzul Dvs. în scopul prelucrării datelor cu caracter personal poate determina imposibilitatea acordării serviciilor de care doriţi să beneficiaţi.

2. Cum vă protejăm datele cu caracter personal

Medici de Elită ia în serios siguranța datelor Dvs. cu caracter personal. Depunem toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal de abuz, interferențe, pierdere, acces neautorizat, modificare sau divulgare.

Astfel, pentru protejarea securităţii datelor cu caracter personal, Medici de Elită şi Specialistul utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici de securitate aplicate personalului angajat şi colaboratorilor pentru a proteja sistemele informatice de accesul neautorizat şi folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal.

Vom păstra datele Dvs. cu caracter personal atât timp cât sunt necesare executării obligaţiilor asumate contractual şi îndeplinirii obligaţiilor legale ce incumbă Medici de Elită(spre exemplu, păstrarea datelor pentru eventuale controale realizate de organele fiscale), iar ulterior vom lua măsurile necesare pentru a le șterge definitiv. În acest scop, vom revizui în mod activ datele cu caracter personal pe care le stocăm anual.

În măsura în care doriţi să primiţi, invitaţii la evenimente organizate de Medici de Elită, comunicaţii privind promoţiile pe care le practică şi noile pachete de servicii oferite ori alte informări din partea Medici de Elită, inclusiv ulterior perioadei în care apelaţi la serviciile noastre, prin intermediul adresei de e-mail ori al mesageriei telefonice, vă rugăm să bifaţi căsuţa de mai jos prin care vă exprimaţi acordul, cu precizarea că puteţi oricând să revocaţi acordul.

Sunt de acord să primesc informări din partea Medici de Elită.

3. Care sunt drepturile dumneavostră

În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679, aveţi următoarele drepturi:

• dreptul de acces la datele personale;

• dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete;

• dreptul de a solicita ştergerea datelor în anumite circumstanţe (de ex.: când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul menţionat mai sus);

• dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite circumstanţe (de ex.: atunci când Dvs. contestaţi exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactităţii acelor date);

• dreptul de a depune o plângere la Medici de Elită si/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor;

• dreptul de a vă opune prelucrării;

• dreptul de a vă retrage consimţământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor personale la care aţi consimţit anterior;

• dreptul de a fi uitat, în urma adresării unei solicitări scrise către Medici de Elită în vederea ştergerii datelor personale din baza noastră de

date;

• dreptul de a fi notificat de către Medici de Elită în caz de încălcări privind securitatea datelor.

Prin semnarea prezentului Acord, Clientul declară că a fost informat cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de către Medici de Elită şi Specialist, că a înţeles conţinutul său şi că şi-a exprimat liber consimţământul în scopul prelucrării datelor personale.

În situaţia în care ulterior semnării prezentului Acord aveţi nelămuriri sau suspiciuni privind o posibilă încălcare a confidențialităţii ori doriţi să reveniţi asupra acestuia, vă rugăm să ne sesizaţi, pentru a ne conforma solicitărilor Dvs. ori a înlătura orice neînţelegeri în cel mai scurt timp şi a vă asigura de deplinul respect pe care îl acordăm datelor Dvs.